HET DOEL:

Al op jonge leeftijd laten ervaren dat ze waardevol en geliefd zijn, dat zij er toe doen, maar de ander ook, dat samen dingen doen leuk is en het belangrijk is om vriendelijk te zijn.

WAT?
Tijdens de lessen zullen we op een speelse manier bezig gaan met beweging en dans, gebaseerd op een thema. Aan het eind van het seizoen zullen de kinderen in ieder geval één keer door middel van een optreden laten zien wat ze gedaan en geleerd hebben.
Bovendien zal er een kijkles zijn waarbij ouders uitgenodigd zijn om een les mee te komen doen.
Eens in de twee maanden kunnen de ouders aan het einde van de les ook even komen kijken wat de kinderen aan het leren zijn en zullen we iets moois laten zien.

HOE?

Elke les zal beginnen met een kringmoment. In dat kringmoment hebben we een interactief verhaal passend binnen het thema, waarbij de kinderen meer over het thema leren. Ook kunnen de kinderen wat dingen vertellen over wat ze hebben beleefd die week.
Door middel van speelse activiteiten ook weer gebaseerd op het thema, laten we de kinderen kennis maken met dans en beweging. We maken gebruik van muziek voor kinderen en verschillende materialen zoals vlaggen, streamers, doeken etc. Deze materialen gebruiken we ook tijdens de activiteiten.

WANNEER?
De peuter/kleutergroep heeft nog geen les moment gepland, maar zal die in overleg met de ouders krijgen.
Tijdens de schoolvakanties komen de lessen te vervallen.


WAAR:
Christelijke basisschool de Verbinding, Haagbeukweg 36-38, 1326 CR Almere

KOSTEN:
De contributie bedraagt 15 Euro per maand voor 10 maanden (sept-juni) en moet voor de 1ste van de maand overgemaakt  worden op Rabobank rekeningnr. NL19RABO01276.22.225 tnv St. Worship Danceschool Almere ovv naam kind en periode/maand van betaling. Het is ook mogelijk het bedrag in 1 keer of in 2 keer te betalen. (gelieve dit bij het aanmelden aan te geven.)
Lesgelden moeten door de deelnemers/ouders ZELF worden overgemaakt. Wij sturen geen factuur, ook kunt u ons niet machtigen. Wel kan u zelf in uw eigen bankieren omgeving een automatisering aanmaken.
OPGEVEN:  Opgeven kunt u doen via het  Aanmeldformulier lessen