Deze lessen zijn geschikt voor jongens en meisjes die van bewegen houden in een veilige en positief christelijke omgeving.

HET DOEL:

Weten dat je er mag zijn, dat je waardevol bent, en dat de ander ook waardevol is. Dat je samen meer kan bereiken dan alleen, kortom: ontdekken van en groeien in je identiteit.

WAT?  

Tijdens de lessen zullen we op basis van dansexpressie en creatieve dans op een speelse manier bezig gaan met beweging en dans.  .

Aan het eind van het seizoen zullen de kinderen in ieder geval 1 keer d.m.v. een optreden laten zien wat ze gedaan hebben.        

Bovendien zal er een kijkles zijn waarbij ouders uitgenodigd zijn om een les mee te komen kijken.

HOE?  

Gedurende het jaar werken we met 1 of meerdere thema‚Äôs die relevant zijn voor de kinderen. Tijdens de lessen zal dit thema in dans en beweging gezet worden. Om dieper op een thema in te kunnen gaan zullen er korte gespreksmomenten zijn waarin we over het thema spreken en er verhalen worden vertelt. Dit stimuleert het kind tot verbeelding waardoor het zich beter kan inleven in de beweging. Drama kan hier ook een manier voor zijn, waarbij de kinderen ook op een andere manier ruimte krijgen zichzelf in creativiteit te uiten. Door middel van allerlei bewegingstechnieken, muziekstijlen en materialen (zoals vlaggen, streamers en doeken)onderzoeken we wat dans en beweging voor onszelf inhoudt en wat dat toevoegt aan onze beleving van de ander en de wereld om ons heen. 

WANNEER?

De kindergroep onderbouw heeft les op dinsdagmiddag van 16:00 uur tot 17:00

Tijdens de schoolvakanties zullen de lessen komen te vervallen.

WAAR:
Christelijke basisschool de Verbinding, Haagbeukweg 36-38, 1326 CR Almere

KOSTEN:
De contributie bedraagt 15 Euro per maand voor 10 maanden (sept-juni) en moet voor de 1ste van de maand overgemaakt  worden op Rabobank rekeningnr. NL19RABO01276.22.225 tnv St. WDS Almere ovv naam kind en periode/maand van betaling. Het is ook mogelijk het bedrag in 1 keer of in 2 keer te betalen. (gelieve dit bij het aanmelden aan te geven.)
Lesgelden moeten door de deelnemers/ouders ZELF worden overgemaakt. Wij sturen geen factuur, ook kunt u ons niet machtigen. Wel kan u zelf in uw eigen bankieren omgeving een automatisering aanmaken.


OPGEVEN:  Opgeven kunt u doen via het  Aanmeldformulier lessen